Carles Alsina - Grafista
Carles Alsina - Grafista

Plafó commemoratiu

Plafó per la vitrina d’entrada a l’edifici Windsor de Barcelona

CLIENT
Comunitat de propietaris de l’edifici Windsor
Plafó edifici Windsor